Participa en el projecte

Des d’aquí pots començar a implicar-te en el projecte i mostrar el teu interès en rebre’n informació i/o fer-te soci-usuari/a.

Dades personals

El teu nom i cognoms (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon


Rebre informació

Vols rebre més informació de La Tavella?
  No


Avalar el projecte

Vols rebre informació per ser avalador/a, i hi estaries disposat/da?
  No

Quin és l'import que vols avalar?

Seran avaladores aquelles persones i/o col·lectius que impulsin aquest projecte participant en l’aval mancomunat del préstec que La Tavella ha demanat a COOP57. Són persones que confien en el projecte, que assumeixen un compromís per respondre com a avaladors d’una part del préstec concedit. No es demana informació econòmica de la persona que avala (nòmines, situació econòmica patrimonial, etc.). L’aval personal mancomunat no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsits ni fiances. És només un compromís personal i individual de qui confia en un projecte col·lectiu.


Fer-se soci/a usuari/a

Vols rebre informació per ser soci/a usuari/a, i hi estaries disposat/da?
  No

Podran ser sòcies de l’espai, i gaudir d’avantatges totes aquelles persones o entitats que mitjançant l’aportació d’una quota facin possible la creació i desenvolupament d’aquest projecte. El soci o sòcia és un client habitual que veu repercutida la seva quota doncs els avantatges que se li ofereixen li suposen un estalvi directe i alhora fa possible l’existència de l'espai.


Cometari (opcional)